‹‹ חזרה

יאור עאיידה

יאור עאיידה

9/5/1962 (גיל 62)
כללי
נולד/ה ב-כפר יסיף
מקצועעובדת סוציאלית
ציונים
מועצה מקומית
תפקיד נוכחימנהלת מחלקת הרווחה
קודמו בתפקיד
אחריו בתפקיד
חבר מועצה?לא
השכלה ותעסוקה
השכלה1983: BA בעבודה סוציאלית- אוניברסיטת חיפה.
תחומי עיסוק נוספים1984-1998: עובדת סוציאלית במועצה המקומית כפר יסיף.

1998 עד היום: מנהלת לשכת הרווחה במועצה המקומית ג'וליס. בנוסף, משמשת כפקידת סעד לחוק נוער.
שירות צבאי

תחומי אחריות - המחלקה לשירותים חברתייםהמחלקה פועלת לקידום רווחתם האישית והחברתית של כל תושבי המועצה המקומית ג'וליס- בהתאם למדיניות המועצה, משרד העבודה והרווחה ועל פי חוקי המדינה- ברמה מקצועית גבוהה, בהתאם לכללי אתיקה מקצועית, שמירת סודיות וכבוד לפונה.

עובדי המחלקה מסייעים לכל הפונים בייעוץ, טיפול הכוונה ותיווך בתחומי הפרט, הזוג המשפחה והקהילה. אוכלוסיית היעד כוללת את כל מעגלי החיים מלידה ועד זקנה, ביישובי המועצה.

כל תושבי מטה אשר זכאים להסתייע בשרותי האגף, הפועל לזיהוי צרכים ייחודיים של אוכלוסיות יעד שונות , ונותן להם מענה במסגרת חובותיו והמשאבים העומדים לרשותו.

עובדי המחלקה מתכננים ומקימים שרותי חברה ורווחה על פי צרכי הקהילה, מפעילים שירותי טיפול וסיוע חומרי למטרות מניעה ושיקום, ומגנים על אוכלוסיות בסיכון על פי הוראות החוק.

הסיוע מוגש בפועל על פי כללי נזקקות וזכאות, הנקבעים בתקנות משרד העבודה והרווחה ועל פי משאבי התקציב כוח האדם העומדים לרשות המחלקה.