‹‹ חזרה

זיאד הינו

זיאד הינו

11/26/1965 (גיל 59)
כללי
נולד/ה ב-ג'וליס
מקצועמזכיר
ציונים
מועצה מקומית
תפקיד נוכחימזכיר המועצה
קודמו בתפקיד
אחריו בתפקיד
חבר מועצה?לא
השכלה ותעסוקה
השכלהתואר ראשון במשפטים
תחומי עיסוק נוספים
שירות צבאישחרור בדרגת סא"ל

מג"ד ח'יר במילואים

קצין אג"מ אוגדה

קצין חקירות פח"ע במשטרה

סמכויות ותפקידים על-פי חוק של מזכיר המועצה

 • חתימה על מסמכים: חוזה, כתב התחייבות או תעודה אחרת, שאין בהם התחייבות כספית
 • הסמכויות והתפקידים של המזכיר שהחוק מפרט, מציגים פונקציה סטטוטורית וארגונית
  בשנים האחרונות, ובמיוחד בערים, תפקידו של המזכיר, השתלבותו בפונקציה של המנכ"ל
 • הזמנות לישיבות, המזכיר הוא האחראי להזמנות לישיבות המועצה ברשות, לפירוט סדר-היום בהן לקביעת המקום והמועד לישיבה ולחתימה על ההזמנות
 • שינויים בסדר היום, המזכיר הוא אשר יקבל את ההודעות בכתב מחברי המועצה המבקשים לשנות את סדר הדיון בישיבה או להסיר את הצעתם לסדר היום
 • טיפול בפרוטוקול ושמירתו, המזכיר הוא האחראי לניהולו התקין של הפרוטוקול
 • שמירה על ספרי המועצה, מסמכיה וניירותיה, היא בידי מזכיר המועצה
 • מסירת מסמכים, במועצה המקומית, צו או מסמך שיש רשות או חובה למוסרם למועצה או לוועדה כל שהיא. תהא מסירתם כדין, אם נמסרו לידיו של מזכיר המועצה

  מטרות ותחומי עיסוק עיקריים של המזכיר
  על-פי "קובץ עיסוקים ותיאורי תפקידים בשלטון המקומי" שפרסם משרד הפנים, מטרות עיסוקו של המזכיר הן:
 • הקמתם, ארגונם והפעלתם הנכונה של המשאבים המינהליים והנוהליים של הרשות המקומית
 • הקמתם, ארגונם והפעלתם הנכונה של יחידות המטה ואנשי המטה של הרשות המקומית בתחומי הניהול
 • השתתפות וליווי ארגוני של ישיבות המועצה והוועדות
 • מעקב אחר ביצוע החלטות ראש הרשות, המועצה והוועדות
 • הכנת תוכניות עבודה רב-שנתיות ושנתיות, בהתאם לתוכניות הפעולה של ראש הרשות והמועצה
 • גיבוש מדיניות בנושאי המנהל והניהול של כל יחידות הרשות, גיבוש נהלים, טפסים ודפוסי עבודה ברשות המקומית, בהתאם לחוקים, לכללי האתיקה והמנהל התקין
 • אחריות לניהול- על של יחידות המנהל הכללי הנמצאות באחריותו
 • גיבוש מדיניות כוח אדם ועדכונה לקראת אישורה במועצת הרשות, יחד עם המסגרת התקציבית של כוח האדם ברשות המקומית, לקראת שנת תקציב חדשה
 • טיפול במשאבי האנוש של הרשות המקומית – גיוס, קליטה והשמה, תנאי שירות, הדרכה ופיתוח העובד, קידום עובדים, משמעת, פרישה
 • פעילויות קישור וייצוג בתוך הרשות המקומית (תיאום והעברת מידע), כלפי התושבים (תלונות, בירורים, מידע, תיאומים) ומוסדות וגורמים שונים (כנסים, אירועים), דוברות ארגון אירועים, טכסים ופעילויות מיוחדות
 • ארגון הבחירות המוניציפאליות בתחומי הרשות המקומית, חוזים והתקשרויות עם ספקים וקבלנים, טיפול בביטוחים מיוחדות
 • פיקוח על נכסי דלא-ניידי של הרשויות המקומיות
 • הערכות לשירותי חירום והצלה באירועי ביטחון ובאסונות אזרחיים המוניים
 • ארכיב הרשות המקומית וארכיון היסטורי של היישוב