בעלי תפקידים במועצה

לפניך רשימת בעלי התפקידים במועצה המקומית ג'וליס בראשות מר סלים טריף, מחולקים לפי המחלקות השונות.

אנו מאמינים כי על הציבור קודם כל לדעת מהו המבנה הארגוני של המועצה ומיהם בעלי התפקידים בה, כדי לדעת לקבל שירות טוב יותר. באפשרותכם לראות בנוסף את שאר חברי המועצה (לא רק בעלי תפקידים) ע"י בחירת "מועצה מקומית" ›› "חברי המועצה" מהתפריט. ניתן גם להגיש פניות למועצה דרך תפריט "להיות תושב בג'וליס" ›› "תיבת פניות למועצה", כולל שליחת פניה אישית ואנונימית לראש המועצה.

להלן רשימת חברי המועצה, לפי סדר השמות: