אינדקס אנשים

אין לך הרשאה לראות את הכתבה שביקשת (29)

להלן רשימת האנשים במערכת, מחולקים לפי הא"ב:

א

אבתיהאל נקד חנג'ר

אנואר נבואני

ב

בדיעה אבו לטיף

ז

זיאד הינו

ח

ח'יר נבואני

י

יאור עאיידה

מ

מאיא נג'ם

מהא הינו

מיסון שובאש

ס

סאלח אבו חלא

סאלח כבישי

סלים טריף

ע

עאטף אבו שקרה

פ

פזע עאמר