אודות פורטל האינטרנט

פורטל האינטרנט פותח עבור המועצה המקומית ג'וליס, לצורך שיפור איכות השירות ואיכות החיים בג'וליס, עידוד יוזמה מקומית והשפעה על התרבות בג'וליס באופן כללי, ובפרט על תרבות ההתנהלות של התושבים מול הרשות המקומית.

לפרטים, שאלות והבהרות ניתן לפנות אלינו למייל: info@julis.website .

אנו מאחלים לתושבי ג'וליס שימוש מהנה ופורה מהאתר!

 

דרכי יצירת קשר למועצה מקומית ג'וליס

טלפון:

  • 04-9963423
  • 04-8837200

פקס:

  • 04-9962238

 

מידע משפטי:

© כל הזכויות שמורות למפתחי האתר. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובמרכיביו השונים כדוגמת עיצובו, רעיונות המובאים בו וכלים חברתיים שפותחו עבורו (כגון: לו"ז חברתי, מערכת הודעות אוטומטית, מאגר מידע וכו'), שמו וסימניו המסחריים, שורות קוד, פטנטים ומדגמים רשומים ושאינם רשומים, סודות מסחריים, מידע טכנולוגי, טקסטים, קבצים גראפיים וכדומה, שייכים למפתחי האתר.

עם זאת, כל התוכן באתר זה הינו באחריות הבלעדית של המועצה המקומית ג'וליס. אין להפיץ, להעתיק, לצטט, לגזור, לשווק, להציג, לשנות, לעבד או ליצור נגזרות, בכל דרך שהיא, ללא רשות מראש ובכתב ממועצה המקומית ג'וליס או מי מטעמה.

כל העתקה, הפצה, שכפול, ציטוט של תוכן האתר, במלואו או בחלקו, במדיה אלקטרונית ו/או כל מדיה אחרת, במישרין או בעקיפין, תחשב כהפרה של חוק זכויות יוצרים, ומהווה עילה להעמדה לדין של העובר על החוק.