‹‹ חזרה

דבר יו"ר המועצה

דבר יו"ר המועצה לתושבים

salman-amerג'וליס כפר בין מאות ואולי אלפי שנים שוכן בגבעות הגליל המערבי עם שכנים מכל הדתות וביחסי שכנות טובים, כפר רגוע פסטוראלי עם תושבים אכפתיים ושורשיים, כפר שהוא המרכז הרוחני לעדה הדרוזית ובמשך מאות שנים המנהיגות הרוחנית נמצאת בג'וליס.

בחמש שנים הקרובות ובתקווה שגם בהמשך למי שלא יהיה ראש המועצה החזון ימשיך להתהוות ולהבנות כשנר לרגליו הנקודות הללו:

ג'וליס היא בית

חייבים לעשות שבג'וליס יהיה הבית של כל התושבים בלי הבדל מדיניות, שתחשוב על התושב במרכז ולא על השיקולים האחרים ולא על צרכים זרים

בג'וליס החינוך מעל לכל

המועצה תדאג לחינוך וההשכלה של כל ילדה וילד ושל כל סטודנט, תכוון תעודד תתמוך ותגדיל באופן משמעותי וסיסטמתי כמות המשכילים ובעיקר השכלה איכותית כי בסופו של עניין המוביליות החברתית תהיה דרך ההשכלה הגבוהה.

ספורט ואומנות בג'וליס

הספורט והאומנות הם שני נדבכים חשובים לחינוך ועל המועצה חלה חובה לפתח לעודד ולתמוך בפעילויות הספורט והאומנויות על שלל גוניהם.

הרחוב בג'וליס של כולנו

הרחוב הג'לסאוי הוא מקום המפגש בין התושבים ועל כן המועצה תדאג שיהיה ידידותי לכולנו נקי פורח עם בטחון אישי.

האישה כעמוד התווך של ג'וליס

האישה בג'וליס היא חלק משמעותי במרקם החברתי והדתי אך מקומה נעדר כליל או מקופח במרקם התעסוקתי ובטח הפוליטי. עלינו לפעול יחד בכדי שתתפוס את המקום הראוי לה וזה ע"י שילוב הנשים בתפקידים בכירים וגם ע"י כינון מועצת נשים שתייצג את צרכיהם בפני המועצה.

צעירים ונוער בג'וליס

המועצה וראש המועצה ידאגו לעודד ולפתח חיי קהילה נוער וצעירים ע"י יצירת פעילות קהילתית בתי נוער מרכז לצעירים באופן עצמאי או בעידוד ותמיכה של כל התנועות והעמותות שמקיימות פעילות קהילתית חברתית בכפר. כמו כן נעודד הקמת מועצת צעירים, כמו מועצת הנשים, שתדאג לחלק הזה באוכלוסיה ותייצג את צרכיהם מול המועצה וכולי תקווה שבמועצה הבאה יהיה כבר חבר מועצה צעיר.

בג'וליס כולנו שווים

יצירת אווירת שיווין לכל התושבים והוגנות ע"י שקיפות וחלוקה צודקת הן בתפקידים והן במכרזים, העדפת התושבים בכל עניין בין אם כלכלי ובין אם חברתי בכדי להעצימם, כמו כן לדאוג לנכים לזקנים ולחלשים אף להעדיף אותם כשאפשר. כולל בתכנון התשתיתי לדאוג להנגשת מוסדות הציבור ונתחיל במועצה, בבתי הספר ובכלל.

השכונה היא הבסיס החברתי בג'וליס

חייבים כולנו להתגייס והמועצה בראש הפעילות שתחזק את חיי השכונות וליצירת תחרות חיובית בבניית השכונה טיפוחה וניקיונה.

בג'וליס הניקיון מהאמונה

בסביבה שלנו חייבים לדאוג לניקיון לתברואה וכל תושב הוא חלק משמירת הכפר ממפגעים בין אם ע"י תושבים אחרים ובטח אם זה בא מגורם חיצוני. המועצה תבנה תוכנית ותצטייד בכל הכלים הרלבנטיים ותדע לאכוף את החוק על כל אלה שמהווים מפגע לאיכות הסביבה ולניקיון כמו כן נשקוד על הסברה וימי עיון ע"מ לרתום את כל התושבים לנושא שפוגע בכולנו.

החיות בג'וליס

אל לנו לשכוח בעלי החיים שהם חלק מהסביבה חייבים לתת את הדעת על כך ולטפל בהם בצורה נאותה ואנושית.

החזון של ג'וליס

ג'וליס יהיה כפר דוגמא לחיקוי מושא לגאווה ולהערכה אף הערצה הן בעיני התושבים והן בעיני המבקרים. ג'וליס יהיה כפר מודרני איכותי שיתמודד ויתחרה בהצלחה מול הישובים של המאה הנוכחית והמאות הבאות הן בתשתיות בספורט בהשכלה, בחינוך, באומנות באיכות הסביבה ואיכות החיים, ובהעצמת התושבים מבלי להשאיר מאחור שום חלק מהאוכלוסייה נשים צעירים נכים זקנים חלשים כולנו למען אחד ואחד למען כולנו. ג'וליס כפר הדרוזים המרכז הרוחני ומשכן הראשות הרוחנית של העדה הדרוזית גאווה לכל דרוזי באשר הוא.

שלכם,
סלמאן עאמר
יו"ר מועצה מקומית
אין יותר תוכן