שיפוץ מבנה מחלקת רווחה

‹‹ חזרה

שיפוץ מבנה מחלקת רווחה

שיפוץ מבנה מחלקת הרווחה בג'וליס

בימים אלו אנו עובדים כדי לשפץ את מבנה מחלקת הרווחה בג'וליס, לאחר שנים שבהן המקום היה מוזנח.

יחד אתכם, עם רצונכם הטוב לקבל עשייה ושינוי אמיתי ועם ההרתמות והתמיכה שלכם - אנחנו אנשי המועצה ממשיכים לעבוד במרץ, כאשר אנו רואים לנגד עיננו את רווחת התושבים במקום הראשון.

קבצים מצורפים

שיפוץ מבנה מחלקת רווחה
עבודות שיפוץ במבנה מחלקת רווחה בג'וליס
10/16/2017

שיפוץ מבנה מחלקת רווחה
שיפוץ מבנה מחלקת רווחה בג'וליס
10/16/2017

שיפוץ מבנה מחלקת רווחה
עבודות שיפוץ במבנה מחלקת רווחה בג'וליס
10/16/2017

שיפוץ מבנה מחלקת רווחה
עבודות שיפוץ במבנה מחלקת רווחה בג'וליס
10/16/2017

אין יותר תוכן