עבודות פיתוח בכניסה לכפר

‹‹ חזרה

עבודות פיתוח בכניסה לכפר

הרחבה כביש הכניסה המערבית לכפר

אחרי שנים של עבודות תכנון, היום אנחנו נמצאים כבר לקראת סיום עבודות הפיתוח בכביש הכניסה הראשי לכפר.

לאחר שהושגה הסכמה עם התושבים הגובלים לכביש הראשי, ולאחר שהסכימו בנדיבותם ובטוב לבם להרחיב את כביש הגישה על חשבון אדמותיהם - אנחנו מצליחים להמשיך בעבודות פיתוח ושיפור התשתיות.

השלב הנוכחי בו אנחנו נמצאים הוא בניית המדרכות בצידי הכביש. שכבה נוספת של אספלט - תגיע לאחר מכן.

המועצה מודה לתושבי הכפר הגובלים בכביש על הסכמתם לשתף פעולה, לשכנים הסובלים מאי נוחות בשל עבודות הפיתוח ולכלל התושבים על הסבלנות ועל ההבנה.

נמשיך לעדכן.

קבצים מצורפים

כניסה חדשה לג'וליס
עבודות הפיתוח מול הפניה לשכונת חיילים משוחררים
9/16/2017

כניסה חדשה לגוליס
עבודות הפיתוח בפניה לשכונה המערבית
9/16/2017

כניסה חדשה לג'וליס
השלמת ריצוף מדרכות בצידי כביש הכניסה לכפר
9/16/2017

כניסה חדשה לגוליס
השלמת ריצוף מדרכות בצידי כביש הכניסה לכפר
9/16/2017

אין יותר תוכן