‹‹ חזרה

מנהל בית ספר מקיף ג'וליס

מכרז מנהל בית ספר מקיף ג'וליס

מצ"ב הודעת המועצה על פתיחת מכרז לתפקיד מנהל ביה"ס המקיף ג'וליס.

כל המעוניינים העומדים בקריטריונים המצורפים - מתבקשים להגיש מועמדות במשרדי המועצה.

אין יותר תוכן