‹‹ חזרה

חזון ויעדים לשנת 2015

חזון ויעדים של המועצה המקומית לשנת 2015

חזון

המועצה תוביל את ג'וליס כבית וקהילה לעתיד טוב יותר, תספק לתושביה שירות מקצועי, איכותי ואמין, במינימום זמן ובמסגרת המשאבים הקיימים העומדים לרשותה

יעדי המועצה לשנת 2015

יישום תוכנית ההבראה על כל סעיפיה
איזון תקציבי
פיתוח ארגוני והעצמת ההון האנושי
בניית אמנת שירות
בניית קוד אתי ואתיקה מקצועית
בניית נהלי עבודה
שקיפות שלטונית ומנהל תקין
מעורבות חברתית ושיתוף התושבים בתהליכים, והעמדת האזרח במרכז העשייה
הובלת מערך החינוך למצויינות וערכיות, תוך שאיפה להתחדשות והפיכת בית הספר לחממה אנושית תומכת
העצמת עובדי ההוראה
שיפור הסביבה הלימודית
יישום התוכנית של ג'וליס כעיר מח"ר
הבטחת הבטיחות, הבטחון האישי והרכוש
העצמת אוכלוסיות הרווחה בעלות הצרכים המיוחדים
הגשמת עקרון הקיימות, והפיכת ג'וליס לכפר ירוק
פיתוח ושימור חזות פני הכפר
שיפור איכות החיים ואיכות הסביבה

תשתיות פיזיות

שיפור תשתיות הכפר
שיפוץ מבני ציבור
אולם ספורט
כותר פיס, מרכז צעירים
מתנ"ס
הקמת בית עלמין צבאי
אין יותר תוכן