מגרשים לבניה עצמית - 2015

בניה עצמית בכפר ג'וליס יתרות מגרשים ( 16 מגרשים לבניית 59 יח"ד) הרשמה והגרלה – לתושבי מקום מחוסרי דיור מכרז מס' צפ/346/2008 מינהל מקרקעי ישראל מציע בזה מגרשים לבניה עצמית בכפר ג'וליס בכפוף לתוכניות ג/8959, ג/מר/2001 / 1 ג/7145 ולתנאים המ..

אין יותר תוכן